We should organize the single military-civilian administration for two regions - Zhebrivskyi

Url: http://www.youtube.com/watch?v=V8_kn_u9p-8

Tags: ATO, Avdiyivka, Akhmetov, Donets'k region, Zaitseve, Luhans'k region, Pavlo Zhebrivskyi, Radio Svoboda