Statement by Arseniy Yatsenyuk concerning the explosion near the Verkhovna Rada

Url: http://www.youtube.com/watch?v=difolkm8MeU

Tags: Verkhovna Rada, National guard, Prime Minister, Ukraine, Yatsenyuk, murder, explosion, protests