Efremov' case. Kyiv, 01.08.2016

Url: http://www.youtube.com/watch?v=O1K5ZAYVkTE

Tags: Kyiv, Luhans'k people's republic, Olexander Yefremov, Ukraine, court