Розгін пікету ОДА в Запоріжжі. Затримують людей із запахом диму /Overclocking of RSA picket in Zaporozhye. Detain people with the smell of smoke

Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=ZAQyQp3-R5o

Другие видео