Zhebrivskyi's response to Putin

Url: http://www.youtube.com/watch?v=lv2Jtk1XNbk

Tags: Donets'k region, Pavlo Zhebrivskyi, Radio Svoboda, Russia, Ukraine