Ukroboronprom, Poroshenko, Zelensky, Tymoshenko, Eurovision: #@)₴?$0 with Michael Schur #18

Url: https://www.youtube.com/watch?v=6KBWlxd1D4U

Tags: Eurovision - 2019, Volodymyr Zelensky, Michael Shchur, Petro Poroshenko, Ukraine, Ukroboronprom, Yulia Tymoshenko