Tymoshenko, Poroshenko, gas, rap, Poplavsky: #@)₴$0 with Michael Schur #3

Url: https://www.youtube.com/watch?v=OGx5sTu68jc

Tags: Volodymyr Groysman, Michael Shchur, Petro Poroshenko, Ukraine