Troops will withdraw from Shyrokyne, - Poroshenko

Url: http://www.youtube.com/watch?v=8vHxPiWy6p0

Tags: Mariupol, Poroshenko, Slovyansk, Ukraine, Shyrokine, president