"The Schemes". Issue 143

Url: http://www.youtube.com/watch?v=Xa_Da_i8bAM

"The Schemes" - project of Radio Svoboda and "UA:First channel".

Editor-in-Chief and Presenter: Natalya Sedletska

Tags: "The Schemes. Corruption in the details", Avakov, Volodymyr Groysman, Attorney General, First National, Petro Poroshenko, Radio Svoboda, Turchynov, Ukraine, Yury Lutsenko, corruption