"Slidstvo.Info". Issue 145

Url: http://www.youtube.com/watch?v=x8i9u8ZlngY

Tags: EU, Slovyansk, Investigation.info, Ukraine, Ukroboronprom, corruption