Розмова зі студентом Андрієм Онисько

Розмова зі студентом КПІ Андрієм Онисько. Чому він вийшов на Євромайдан? Чим навчання в Європі краще за українське? Які настрої панують серед студенства? / Talk with the student of KPI Andrew Onys'ko. Why is he at Evromaidan? Things that European education is better than Ukrainian? What mood prevails among Students? #EuroUnderground

Tags: Europe, Euromaidan, Europe, EU Integration, students