President Poroshenko about May 2, Palytsia, Putin and merchant navy in Odessa

Url: http://www.youtube.com/watch?v=iDgw0zPzTPc

Tags: Hromadske.tv, Odessa, Poroshenko, Ukraine, president