President of Ukraine in the area of ​​ATO

Url: http://youtu.be/GUzcsLBt7L0

Tags: ATO, Petro Poroshenko, Poroshenko, anti-terrorist operation, president