Potap, Twenty One Pilots, Alyona Alyona, Zelenskyi, Poroshenko: #@)₴?$0 with Michael Schur #14

Url: https://www.youtube.com/watch?v=pyETOlAg3PI

Tags: Volodymyr Zelensky, Michael Shchur, Petro Poroshenko, Ukraine, Yulia Tymoshenko