Poroshenko met with Ukrainian diaspora in Munich

Url: http://www.youtube.com/watch?v=c_ro4v2FLys

Tags: Germany, Poroshenko, Radio Svoboda, Ukraine