Mezhygirya inside

Tags: Kyiv, Mezhyhirya, Party of Regions, Ukraine, Yanukovych