Mezhyhirya, February 22, 2014

Url: http://youtu.be/XT2s_rQ-LkU

Tags: Kyiv, Mezhyhirya, Ukraine, Yanukovych