Leshchenko: Turchynov is blackmailing Verkhovna Rada

Url: http://www.youtube.com/watch?v=ShCWM08kJ9I

Tags: Hromadske.tv, Verkhovna Rada, Kyiv, Turchynov, Ukraine