KAZKA, Anastasia Prikhodko, Lyashko, circus, Poroshenko: #@)₴?$0 with MIchael Schur #6

Url: https://www.youtube.com/watch?v=7X-a_A_0gBY

Issue #6 from 18.11.2018

Tags: Volodymyr Groysman, Michael Shchur, Oleg Liashko, Petro Poroshenko, UOC (MP), Ukraine