Imagine Dragons, Zelenskyi, Tymoshenko, Poroshenko: #@)₴?$0 with Michael Schur #13

Url: https://www.youtube.com/watch?v=I-DR4xRZXlw

Tags: Anatoliy Hrytsenko, Volodymyr Zelensky, Zaporizhia, Michael Shchur, Oleg Liashko, Ukraine, Yulia Tymoshenko