Brick by brick

Url: http://youtu.be/bJPNTUC3zWU

Tags: Babylon'13, Euromaidan, Instytutska, Verkhovna Rada, Hrushevskoho, Kyiv, Independence, Ukraine, Shovkovychna, protests, self-defence