Appeal of the President of Ukraine Petro Poroshenko, 18.04.2019

Url: https://www.youtube.com/watch?v=NMyljHieqMI

Tags: Petro Poroshenko, Ukraine, elections, presidential elections