Klitschko, MOZGI, Poplavsky, rabid swans, 2019 elections: #@)₴?$0 with Michael Schur #21

Url: https://www.youtube.com/watch?v=hqSgKuciUPc

Tags: Volodymyr Zelensky, Klichko, Michael Shchur, Oleg Liashko, Petro Poroshenko, Ukraine, Yulia Tymoshenko