#@)₴?$0 with Michael Schur #20

Url: https://www.youtube.com/watch?v=aWyVWdfRMTI

Tags: Volodymyr Zelensky, Michael Shchur, Petro Poroshenko, Ukraine, Yulia Tymoshenko