Game of the thrones, Chuchundra, Gladkovskyi, Instagram, Potap, Tymoshenko, TIK: #@)₴?$0 with Michael Schur #19

Url: https://www.youtube.com/watch?v=VyCPOtzCMXA

Tags: Anatoliy Hrytsenko, Michael Shchur, Oleg Liashko, Petro Poroshenko, Ukraine