Zelenskyi, Nastya Kamens'kyh, Lyashko, Poroshenko, Tymoshenko: #@)₴?$0 with Michael Schur #16

Url: https://www.youtube.com/watch?v=vGHMxYy5FWs

#@)₴?$0 with Michael Schur #16

Tags: Volodymyr Zelensky, Michael Shchur, Oleg Liashko, Petro Poroshenko, Ukraine, Yulia Tymoshenko