Український кризовий медіа- центр наживо на UkrStream.TV

Український кризовий медіа- центр наживо на UkrStream.TV

Дата публікації: 05/03/2014

Одна з найбільших загроз, перед якими постала Україна, крім військового вторгнення, - це інформаційна агресія. Дезінформація, домисли, чутки, необізнаність - це така ж сама нищівна зброя.

Правда - ось потужний інструмент, який здатен зупинити потік агресивної пропаганди та навіть зупинити ВІЙНУ! Правду мають знати не тільки українці чи росіяни, правду мають знати у всьому світі! Адже попри те, що понад три місяці Україна не сходить з перших шпальт газет і випусків новин по всій планеті, світова громадськість вкрай мало знає про події в Україні. 

Саме тому зусиллями провідних українських експертів в царині міжнародних відносин, комунікацій та зв’язків із громадськістю був створений Український кризовий медіа-центр. Завдання Центру – надавати світовій спільноті об’єктивну інформацію про події в Україні, виклики та загрози національній безпеці, зокрема у воєнній, політичній, економічній, енергетичній, гуманітарній сферах. У цей кризовий період Центр працюватиме в цілодобовому режимі та надаватиме підтримку всім представникам засобів масової інформації, які висвітлюють події в Україні.

UkrStream.TV вестиме трансляції наживо усіх брифінгів, організованих УКМЦ. Трансляції можна подивитись тут щодня, починаючи з 5 березня, 12.00. 

One of the biggest threats to that faced the Ukraine, besides the military invasion, - an information aggression. Misinformation, speculation, rumors, ignorance - it is the same scorching weapon.

The truth - that's a powerful tool that is able to stop the flow of aggressive propaganda and even stop the war! Not only Ukrainians and Russians must know the truth, but in the whole world! After all, despite the fact that more than three months, Ukraine has been on the front pages of newspapers and newscasts across the globe, the world community knows very little about the events in Ukraine.

That is why, thanks to the efforts of leading Ukrainian experts in the field of international relations, communications and public relations, was created Ukrainian Сrisis Media Center. The task of the Centre - to provide the international community objective information about events in Ukraine, challenges and threats to national security, particularly in the military, political, economic, energy and humanitarian spheres. During this crisis period, the Center will work around the clock and provide support to all the media who cover events in Ukraine.

UkrStream.TV will broadcast all briefings, which are organized by UСMC. Broadcast can be viewed watch here every day since 5 March, 12.00.