Polk "Azov" repels the attack of terrorists in Shyrokyne, 18.04.15

Url: http://www.youtube.com/watch?v=6MZFzvZUfuQ

Tags: ATO, Ukraine, Shyrokine, gunmen, regiment «Azov», terrorists