Day in the Verkhovna Rada: Yatsenyuk's irritation, charges from Tyahnybok, and runaway Yefremov (July 4, 2014)

Url: http://youtu.be/TX0hPkj8opM

Tags: Verkhovna Rada, government building, Kyiv, Olexander Yefremov, Turchynov, Tiahnybok, Ukraine, Yatsenyuk, military, Journalists